Elkontroller

Elkontroller (NEK 405)

Mer enn 40 % av alle branner i boliger skyldes elektrisitet og bruken av elektrisk utstyr. Vi kan foreta en grundig sjekk av ditt elektriske anlegg, kontroll av røykvarsler og brannslokkingsapparater, samtidig som vi gir informasjon om farer ved bruk av elektriske apparater.

Etter vi har kontrollert anlegget vil du få en oversikt over eventuelle feil og mangler som må utbedres. For å få rabatt på forsikringen må slike feil og mangler tas hånd om. Det elektriske anlegget bør også kontrolleres hvert femte år for å opprettholde sikkerhet og forsikringsrabatt.

En slik kontroll av det elektriske anlegget i hus og fritidsbolig er en investering som både gir en tryggere hverdag og reduserte utgifter.