Personvernerklæring

Behandling av personopplysninger i Gjerberg Elektro AS (https://www.gjerbergelektro.no).

Verdi Media Norge AS er en leverandør av Gjerberg Elektro AS sin hjemmeside. Her vil du finne en
orientering om hvordan vi forholder oss til personopplysninger fra brukerne som bruker vår nettside
www.gjerbergelektro.no eller kontakter oss på annen måte. Denne erklæringen vil kunne være
gjenstand for oppdateringer og endringer.

Når du bruker nettsiden vår og/eller er i kontakt med oss vil vi behandle personopplysninger om deg.
Nedenfor finner du derfor informasjon om hvilke personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør
dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.

1. Hvorfor samler vi inn personopplysninger og hva slags
informasjon samler vi inn

Gjerberg Elektro AS samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem
du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg. Vi og den enkelte medlemsbedrift samler inn
følgende personopplysninger til formålene angitt her:

 1. Sende ut markedsføring, nyhetsbrev og gi informasjon om vår virksomhet. Følgende
  personopplysninger behandles: E-postadresse. Behandlingen skjer på grunnlag av avtale
  med deg. Besvare henvendelser som kommer inn til oss. Følgende personopplysninger
  behandles: navn, telefonnummer, e-postadresse og eventuelle personopplysninger som
  måtte følge av henvendelsen. Behandlingen av personopplysninger skjer på grunnlag av
  en interesseavveining. Vi har vurdert det slik at dette ofte er nødvendig for å oss for å
  hjelpe deg med det du lurer på.
 2. Rekruttering til nye stillinger hos Gjerberg Elektro AS. Følgende personopplysninger
  behandles: CV, søknad, attester og referanser. Behandling av personopplysninger skjer
  på grunnlag av samtykke.
 3. For å få informasjon om bruk av våre nettsider benytter vi informasjonskapsler (cookies). Vi behandler
  personopplysninger på grunnlag av en interesseavveining. Vi har vurdert det slik at det er
  nødvendig for oss for å gjøre dette for å tilpasse nettsiden til våre brukere. Vi ivaretar
  imidlertid personvern ditt ved at vi kun bruker opplysningene til statistikk. I denne
  statistikken er det ikke mulig å identifisere deg som enkeltperson. Videre sletter vi
  personopplysningene som samles inn via nettsiden daglig.

2. Utlevering av personopplysninger til andre
Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for
slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg eller et lovgrunnlag som
pålegger oss å gi ut informasjonen.

All behandling av personopplysninger som vi foretar skjer innenfor EU/EØS-området.

3. Lagringstid
Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål
personopplysningene ble samlet inn for.
Dette betyr for eksempel at personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke
slettes, hvis du trekker ditt samtykke. Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med
deg slettes når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt.

4. Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg
Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du
har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til
dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside:
www.datatilsynet.no.

For å ta i bruk dine rettigheter må du ta skriftlig kontakt med oss.. Vi vil svare på din henvendelse til
oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager.

Vi vil kunne be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta
i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine
personopplysninger til deg – og ikke noen som gir seg ut for å være deg.

Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke, dersom du har avgitt dette, for behandling av
personopplysninger hos oss. Den enkleste måten å gjøre dette på, er å ta skriftlige kontakt med oss.

5. Klager
Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet
her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet.
Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider:
www.datatilsynet.no.

6. Endringer
Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av
personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her. Hvis vi har dine
kontaktopplysninger vil vi gjøre deg oppmerksom på disse forandringene. Ellers vil oppdatert
informasjon alltid finnes lett tilgjengelig på vår nettside.

Sist endring ble gjort 8. mai 2018.

E-post: postkasse@datatilsynet.no

Telefon: +47 22 39 69 00