Termograferinger

Termograferinger

Ved hjelp av infrarøde sensorer kan vi utføre termograferinger, som vil si at vi kan ta bilde av varmeutstrålinger. Svakheter eller feil i elektro-anlegg og elektro-utstyr, utvikler varme, og dette vil skade utstyr, i tillegg til at det er brannfarlig. Ved hjelp av termografering vil denne varmen bli raskt synlig under en kontroll. På denne måten kan man raskt avdekke varmeavvikling i kabler, varmekabler, sikringsskap, koblinger, motorer, og lignende.

Termografering er en god investering i forsikring og effektivitet da det kan utføres uten avbrudd i driften, og store deler av anlegget kan kontrolleres på kort tid.